De robijn en Angelika

Titel: Hendrik van Eichenfels

Auteur: C. Schmid

Jaar uitgave: 1899

Uitgever: A.W. Sythoff (Amsterdam)

Johann Christoph Friedrich von Schmid was een Rooms Katholieke priester en gold als één van de meest productieve kinderboeken schrijvers van zijn tijd. Veel van zijn boeken zijn in het Nederlands vertaald.

De robijn en Angelika bevat twee leerzame verhalen. Het moraal in ‘de robijn’ is dat het niet gaat om rijkdom maar dat rechtschapenheid, deugd en vroomheid veel belangrijker zijn.

Verbannen wij alle valschheid en dubbelhartigheid! Alle onredelijkheid, alle schijnvroomheid, alle schoonschijnende glimp van deugd in stede van de deugd zelfve, blijve verre van ons verwijderd! Slechts Oud-Vaderlandsche rechtschapenheid, slechts ware deugd en echte vroomheid, slechts waarachtige Godsvrucht behooren ons hart te vervullen; dit zijn de kostbaarste schatten, die er bestaan, en die oneindig meer waard zijn dan deze robijn. Zij alleen hebben eene onvergankelijke waarde, zoowel in deze wereld, als in de wereld hiernamaals.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *