Keur van gedenkwaardige taferelen

Titel: Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de Noord en Zuid-Nederlandschen geschiedenis voor de vaderlandsche jeugd en scholen

Auteur: G. Engelberts Gerrits

Jaar uitgave: 1829 (2e deel), 1830 (4e deel)

Uitgever: G. Portielje (Amsterdam)

In 1825 begon G. Engelberts Gerrits met het beschrijven van de Noord- en Zuid Nederlandse geschiedenis. Hij wilde de jeugd de liefde voor de vaderlandse geschiedenis bijbrengen. Uiteindelijk heeft hij 5 deeltjes geschreven.
In mijn verzameling heb ik het 2e (1829) en 4e (1830) deeltje. In deze deeltjes worden onder andere de moord op prins Willem I en de moord op de gebroeders de Wit besproken.
Deze verhaaltjes waren niet helemaal geschikt voor tere kinderzieltjes.

De lichamen van dit uitmuntend broederpaar werden naar het schavot gesleept en van alle kleederen beroofd.
Men sneed hun de vingers, den neus, de ooren en teenen af, veilende dezelfde voor eenige stuivers te koop. Een uit deze onzinnige menigte boorden den Ruwaard een oog uit het hoofd en verslond het; een ander sneed een stuk vleesch uit zijn lichaam…Hiermee nog niet voldaan, keerde de afshuwelijke Verhoef des avonds half tien ure nog eens naar het schavot terug, en sneed de ligchamen open, rukte er het hart uit, en smeet dit den lijken in het aangezigt, ja spalkte zelfs het ligchaam van den Ruwaard, gelijk het slagtvee, met een hout op.

Het 2e deeltje heeft een handgeschreven naam en jaartal op de binnenzijde van de kaft
Dirkz wages 1840

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *