Ariston

Titel:                  Ariston

Auteur:             Johann Christoph Vollbeding

Jaar uitgave:   1816

Uitgever:          A. Blusse en zoon (Dordrecht)

Dit boekje uit 1816 heeft als volledige titel:
Ariston, of Schildering van menschelijke grootheid van geest en goedheid van hart; tot opwekking van deugd en vaderlandsliefde in jeugdige harten.

De oorspronkelijke Duitse verhalen zijn geschreven door Johann Christoph Vollbeding en vertaald door G.C. Spaan.

Dit werkje heeft 9 kopergravures waarvan er één is gekleurd. Het boekje bevat een aantal verhaaltjes zoals het vergenoegde kind, opregtheid en bescheidenheid, de eendragtige schoolvrienden en de kloekmoedige menschenredster.

Het waarom van dit boekje is te lezen in de voorrede:
In ernstige tijden worden ondernomen en ter uitvoer gebragt vrijwillige opofferingen, groote daden, die het stempel des Eeuwigen, onsterflijk dragen. Om dit ware doel te bereiken, en de jeugd daardoor nuttig te zijn, gevoelde ik telkens, reeds sedert eenige jaren, in de openbare opvoeding en bij het huisselijk onderwijs, eene behoefte aan wel ingerigte verhalen, om de kinderen het zedelijk goed, als beminnenswaardig en verheven, de ondeugd daarentegen, als verfoeijelijk, voor te stellen, en alzoo hunne gezindheden te veredelen
Het volledige boek is hier in te zien in de UvA tekstbank.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *