De brave Hendrik

Titel: De brave Hendrik

Auteur: Nicolaas Anslijn

Jaar uitgave: 1833

Uitgever: D. du Mortier en zoon (Leyden)

Kent gij Hendrik niet, die altijd zoo beleefd zijne hoed afneemt als hij voorbij gaat? Vele menschen noemen hem de brave Hendrik, omdat hij zoo gehoorzaam is, en omdat hij zich zoo vriendelijk jegens ieder gedraagt.
Hij doet nooit iemand kwaad.
Er zijn wel kinderen, die hem niet liefhebben.
Ja, maar dat zijn ook ondeugende kinderen. Alle brave kinderen zijn gaarne bij Hendrik. Kinderen, die met Hendrik omgaan, worden nog braver, want zij leren van hem, hoe zij handelen moeten.

Zo begint dit zedenkundig leesboek geschreven door Nicolaas Anslijn. Enkele onderwerpen uit dit leesboek zijn nog steeds actueel..zoals bijv. overgewicht.

Hendrik: ‘Wel, dat is een zonderlinge vraag. Zijt gij dan niet tevreden? Ik heb alles, wat ik noodig heb, en zou ik dan niet vroolijk en vergenoegd zijn?’
Willem: ‘Ja, maar gij hebt toch geen lekker eten en drinken?’
Hendrik: ‘Ei, Zijt gij zulk een vriend van lekker eten en drinken? Ik lust het ook wel. Maar mijn vader zegt, dat het lekkerste eten en drinken dikwijls schadelijk is, en dat men matig moet zijn om gezond te wezen.’
Willem: ‘Ik geloof dat uw vader u maar iets wijs maakt.’
Hendrik: ‘Neen, dat doet mijn vader niet. Hij zegt het tot mijn best. Hij weet ook beter wat nuttig is, dan ik het weet.’

Dit boekje heeft een handgeschreven naam op de titelpagina:
P. Hullaard

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *