Nieuw Nederlandsch prentenboek (1848)

 

K. Fuhri heeft twee verzamelwerken met prenten uitgegeven. In 1847 het Groot Nederlandsch prentenboek en dit in 1848 uitgeven Nieuw Nederlandsch prentenboek.

 

Dit deel bevat honderden houtgravures. Opgenomen zijn ondermeer ‘de rarekiek van korporaal Smit’ , ‘de snakerijen van Tijl Uilenspiegel’ en de ‘Proeve eener zinnebeeldige voorstelling der bijbelsche geschiedenis’.

De gehele titel van dit boekwerk is: ‘Nieuw Nederlandsch prentenboek met vele honderd houtgravuren nuttig en onderhoudend allerlei. Voor jonge heren en jonge juffrouwen, die al wat gezien en gehoord, wat geleerd en gelezen, wat gedacht en begrepen hebben, en die daarom toch wel gaarne nog iets meer willen zien en lezen om hunnen oogen en hersenen op eene vermakelijke wijze bezig te houden; benevens alle andere groote en kleine dames en heren’.

 

Titel: Nieuw Nederlandsch prentenboek
Auteur: W.J. van Zeggelen en A. Ising
Jaar uitgave: 1848
Uitgever: K. Fuhri (’s Gravenhage)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *