Uit het jonge leven

Titel: Uit het jonge leven

Auteur: A. Ising

Jaar uitgave: 1862

Uitgever: H.J. van Kesteren (Amsterdam)

Dit boekje bevat een zestal verhalen: ‘Piet en zijn kar’, ‘Een morgen vacantie’, ‘Oude mietje’, ‘Een verre wandeling’ en ‘de wedloop’.

De schrijver hoopt er veel kinderen een plezier mee te doen:

Thans heb ik, bij het in ’t licht zenden van mijn tweede bundeltje, niets anders te voegen dan den hartelijken wensch, dat ook dit boekske genoegen mogen doen aan ’t jonge volkje, waarvoor het bestemd is!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *