Nieuwe Nederlandsche vertellingen (1857)

Dit boekje bevat proza en poëzie van o.a. C.S. Adama van Scheltema, B. ter Haar, C. Leendertz en J.J.L. ten Kate. Ook zijn er in dit boekje enkele zangstukken (met notenschrift) opgenomen.
Hieronder het gedicht ‘de trouwpartij’

Hoe deftig staat Jan Willem daar!
Hij houdt een predikatie;
En trouwt dat lieve jonge paar
Aandachtig zit de kleine schaar
In stille meditatie

De vogels in den lindentop
Zien luistrend naar beneden;
Maar heffen tusschen blad en knop
Hun kweelende orgelstemmen op,
Bij ’t sluiten van de reden.

De bruiloft volgt – Een kermiskoek
Zal nu de mondjes vullen;
Wat zijn ze blij! – En (lief bezoek!)
De volgens komen uit den hoek
Meê van de kruimpjes smullen!

 

 

Titel: Nieuwe Nederlansche vertellingen
Auteur: C.S. Adama van Scheltema e.a.
Jaar uitgave: 1857
Uitgever: P.M. van der Made (Amsterdam)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *